SA Jõhvi Haigla


Meie põhieesmärgiks on kvaliteetsete tervishoiu- ja sotsiaalteenuste osutamine. Oma põhieesmärgi saavutamiseks lähtume alljärgnevatest põhiväärtustest:

Innovatiivsus -  juhtimissüsteemi täiustamise tulemusena oleme avatud arengule ja väärtustame innovatiivseid lahendusi.

Professionaalsus - usume oma töötajate võimetesse ja oskustesse. Täidame kõiki seadusandlusest ja regulatiivsetest õigusaktidest tulenevaid nõudeid, samuti kliendile antud lubadusi. Kohandame ja rakendame maailmas tunnustatud meetodeid ja praktikaid.

Isikukesksus - oleme hoolivad ja toetame inimest tema eesmärkide saavutamise.


MEIE MISSIOONIKS on tunda oma teenuse saajate vajadusi ning pakkuda pühendunud töötajate abil kõige sobivamaid sotsiaal-ja tervishoiuteenuseid nende elukvaliteedi ja toimetuleku parandamiseks.
 
MEIE VISIOONIKS  on saada usaldusväärseimaks  konkurentsivõimeliseks teenuste osutajaks tervishoiu- ja sotsiaalasutuste valdkonnas.

Oleme positiivselt tuntud oma kliendikeskse suhtumise ja teenuste heade tulemuste poolest ning professionaalsete töötajatega ettevõte.

Kutse töövõimereformi infopäevale (04.10.2016)

Sotsiaalministeerium koostöös Eesti

Töötukassa ja Sotsiaalkindlustusametiga korraldab infopäeva seoses käesoleval aastal rakendunud töövõimereformiga.

Infopäevadel toimuvad temaatilised töötoad, sellele lisaks on avatud messiala, kus külastajatele jagavad infot Sotsiaalministeeriumi, kohalike omavalitsuste, Eesti Töötukassa ja Sotsiaalkindlustusameti eksperdid.

Jõhvi -  12.10.16 Toimumiskoht: Jõhvi Kontserdimaja (aadress: Pargi 40, Jõhvi).

Kõik huvitatatud, tulge kohale!

Piloteeritav rehabilitatsiooniprogramm Kõnehäirega Laps (04.10.2016)

                                                                       

 

Programmi sihtgrupp on eelkooliealised 4-7 aastased lapsed, kellel on eakohasega võrreldes kõnes mahajäämus.

Programmi eesmärk on

  • tagada kõnehäirega lapsele areng, saavutamaks eakohane kooliküpsus ja et laps saaks koolis õppida, vajades sealjuures võimalikult vähe kõrvalabi ning olles igati kaasatud tegevustesse eakaaslastega

  • saavutada selline kõneoskuse tase, et laps suudaks ennast väljendada sõnaliste lausetega.


Loe edasi »

Vajalik info neile, kes vajavad jalatsitesse tellitavaid tallatugesid või ortopeedilisi jalatseid (02.08.2016)

Soodustusega sisetaldu ja tallatugesid müüakse abivahendite firmade poolt perearsti tõendi alusel.
Ortopeediliste jalatsite saamiseks annab tõendi ortopeed, taastusraviarst, närviarst või rehabilitatsioonimeeskond. Korduval tellimisel piisab ainult perearsti tõendist.
Laste puhul müüakse soodustusega abivahendeid eriarsti tõendi alusel ka neile, kel pole puuet määratud (varem said soodustust ainult, kel oli puue).

Rehabilitatsiooniasutuste suvepäevad Ida-Virumaal 30.06-01.07.2016 (06.07.2016)

Selle aasta Rehabilitatsiooniasutuste Liidu (http://www.erliit.eu/) suvepäevade korraldamine oli Jõhvi haigla meeskonna ülesandeks.  Nagu tavaks, toimub suvepäevadel seminar, mis on infovahetuse ja aruelude võimaluse kohaks.

Liidu eestvedamisel olid seminari aruteludel eestkõnelejateks Eesti Töötukassa, sotsiaalkindlustusameti ja sotsiaalministeeriumi, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse  ning Riigikogu sotsiaalkomisjoni esindajad.

 

Tänavuse suveseminari teemadeks olid:

  • Tööalane rehabilitatsioon
  • Noorte üleminek sotsiaalsest rehabilitatsioonist
  • Rehabilitatsiooniprogrammidega seonduvad teemad


Lisaks on traditsiooniks saanud samas ka kohaliku piirkonna elu ja võimaluste tutvustamine. Kuna Ida-Virumaa on paljudele eesti teiste piirkonna elanike arvates tööstuse ja narkomanide elukoha kuvandiga, siis oli meie soov tõestada hoopis vastupidist. Tagasiside oli positiivne.

Jõhvi haigla meeskond tänab kõiki panustajaid ürituse organiseerimisel. Suurimad tänud koostööpartneritele, kes töövälisele ajale olid nõus oma teenustega meid aitama. Täname, teid Narva muuseum, Narva Gate,  ja  OÜ P.K.J. Ida.INFO TÖÖALASE REHABILITATSIOONI KLIENDILE (31.03.2016)

Kui vajate vähenenud töövõime tõttu tuge töötamise jätkamiseks, võtke ühendust teile sobiva töötukassa esindusega ja leppige kokku kohtumine juhtumikorraldajaga.Töötukassa esinduste kontaktid leiate siit: töötukassa esindused

Tööalane rehabilitatsioon on mõeldud puude või haiguse tõttu vähenenud töövõimega 16 – 63 aasta vanustele jõudnud inimestele, kellel on takistusi tööle asumiseks ning vajavad seetõttu rehabilitatsioonimeeskonna abi.


Loe edasi »

Vanemad uudised