SA Jõhvi Haigla


Meie põhieesmärgiks on kvaliteetsete tervishoiu- ja sotsiaalteenuste osutamine. Oma põhieesmärgi saavutamiseks lähtume alljärgnevatest põhiväärtustest:

Innovatiivsus -  juhtimissüsteemi täiustamise tulemusena oleme avatud arengule ja väärtustame innovatiivseid lahendusi.

Professionaalsus - usume oma töötajate võimetesse ja oskustesse. Täidame kõiki seadusandlusest ja regulatiivsetest õigusaktidest tulenevaid nõudeid, samuti kliendile antud lubadusi. Kohandame ja rakendame maailmas tunnustatud meetodeid ja praktikaid.

Isikukesksus - oleme hoolivad ja toetame inimest tema eesmärkide saavutamise.


MEIE MISSIOONIKS on tunda oma teenuse saajate vajadusi ning pakkuda pühendunud töötajate abil kõige sobivamaid sotsiaal-ja tervishoiuteenuseid nende elukvaliteedi ja toimetuleku parandamiseks.
 
MEIE VISIOONIKS  on saada usaldusväärseimaks  konkurentsivõimeliseks teenuste osutajaks tervishoiu- ja sotsiaalasutuste valdkonnas.

Oleme positiivselt tuntud oma kliendikeskse suhtumise ja teenuste heade tulemuste poolest ning professionaalsete töötajatega ettevõte.

Vajalik info neile, kes vajavad jalatsitesse tellitavaid tallatugesid või ortopeedilisi jalatseid (02.08.2016)

Soodustusega sisetaldu ja tallatugesid müüakse abivahendite firmade poolt perearsti tõendi alusel.
Ortopeediliste jalatsite saamiseks annab tõendi ortopeed, taastusraviarst, närviarst või rehabilitatsioonimeeskond. Korduval tellimisel piisab ainult perearsti tõendist.
Laste puhul müüakse soodustusega abivahendeid eriarsti tõendi alusel ka neile, kel pole puuet määratud (varem said soodustust ainult, kel oli puue).

Rehabilitatsiooniasutuste suvepäevad Ida-Virumaal 30.06-01.07.2016 (06.07.2016)

Selle aasta Rehabilitatsiooniasutuste Liidu (http://www.erliit.eu/) suvepäevade korraldamine oli Jõhvi haigla meeskonna ülesandeks.  Nagu tavaks, toimub suvepäevadel seminar, mis on infovahetuse ja aruelude võimaluse kohaks.

Liidu eestvedamisel olid seminari aruteludel eestkõnelejateks Eesti Töötukassa, sotsiaalkindlustusameti ja sotsiaalministeeriumi, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse  ning Riigikogu sotsiaalkomisjoni esindajad.

 

Tänavuse suveseminari teemadeks olid:

  • Tööalane rehabilitatsioon
  • Noorte üleminek sotsiaalsest rehabilitatsioonist
  • Rehabilitatsiooniprogrammidega seonduvad teemad


Lisaks on traditsiooniks saanud samas ka kohaliku piirkonna elu ja võimaluste tutvustamine. Kuna Ida-Virumaa on paljudele eesti teiste piirkonna elanike arvates tööstuse ja narkomanide elukoha kuvandiga, siis oli meie soov tõestada hoopis vastupidist. Tagasiside oli positiivne.

Jõhvi haigla meeskond tänab kõiki panustajaid ürituse organiseerimisel. Suurimad tänud koostööpartneritele, kes töövälisele ajale olid nõus oma teenustega meid aitama. Täname, teid Narva muuseum, Narva Gate,  ja  OÜ P.K.J. Ida.INFO TÖÖALASE REHABILITATSIOONI KLIENDILE (31.03.2016)

Kui vajate vähenenud töövõime tõttu tuge töötamise jätkamiseks, võtke ühendust teile sobiva töötukassa esindusega ja leppige kokku kohtumine juhtumikorraldajaga.Töötukassa esinduste kontaktid leiate siit: töötukassa esindused

Tööalane rehabilitatsioon on mõeldud puude või haiguse tõttu vähenenud töövõimega 16 – 63 aasta vanustele jõudnud inimestele, kellel on takistusi tööle asumiseks ning vajavad seetõttu rehabilitatsioonimeeskonna abi.


Loe edasi »

Jõhvis ja Narvas on võimalik veebruaris saada tasuta laboriarsti konsultatsiooni (02.02.2016)

Inimestel, kel on huvi küsida oma tervisenäitajate kohta nõu või arutleda, milliseid vereanalüüse peaks tegema, mida lugeda välja erinevatest analüüsidest, on võimalik saada arstilt tasuta konsultatsiooni.
Laboriarsti konsultatsiooniks synlab meditsiinilaboris on vajalik eelnev registreerimine.

JÕHVIS 
Registreerimine tel: 337 0008 (kell 8.00-15.00)

Vastuvõtt: E,K (Jaama 34, I korrus, kabinet 16)

NARVAS
Registreerimine tel: 322 0224 (kell 8.00-14.00)

Vastuvõtt: T (Tallinna mnt. 19c /Hariduse 5, kabinet 14)

 

Vastuvõtte teostab dr Tatiana Ermilova.

Doktor Tatiana Ermilova töötab synlab laboris laboriarstina aastast 2015. Ta on lõpetanud Voroneži Riikliku Meditsiini Instituudi (Venemaa) ravi erialal ja hiljem ordinatuuri kliinilise ja laboratoorse diagnostika erialal Peterburis. Ta on Eesti Laborimeditsiini Ühingu (ELMÜ) ja Eesti Transfusioonmeditsiini Seltsi (ETMS) liige.

Dr Ermilova on varasemalt töötanud Sillamäe haiglas labori juhatajana, SA Ida-Viru Keskhaigla laboris kvaliteedijuhina ja hiljem SA Ida-Viru Keskhaigla Vereteenistuse direktorina.
Igapäevaselt koordineerib dr Ermilova labori Ida-Virumaa regiooni tööd, nõustades laborimeditsiini osas pere- ja eriarste ning patsiente. Lisaks teeb dr Ermilova laborimeditsiini teemalisi koolitusi nii arstidele kui õdedele.

Teade rehabilitatsiooniteenusele pöördujatele (täiskavanute sihtgrupp)! (20.12.2015)

Seoses muudatustega andis Sotsiaalkindlustusamet teada, et isikud, kellel on aegunud rehabilitatsiooniplaan või see  lõpeb teenusele ajal, ei saa teenusele otse, vaid neil tuleb pöörduda Sotsiaalkindlustusametisse eelhindamisele, misjärel tehakse otsus jätkamise kohta rehabilitatsiooniteenusel. 

Täpsema info ja edasiste juhiste saamiseks pöörduda:

Sotsiaalkindlustusametis: Infotelefon: 16106+372 612 1360

Ameti üldmeil: info@sotsiaalkindlustusamet.ee

Vabandame meist sõltumatu olukorra tekkimise pärast ja soovime teile parimat!

Jõhvi Haigla rehabilitatsioonimeeskond

tel 33 31 112

Vanemad uudised