Ööpäevaringne erihooldus täiskasvanud psüühikahäirega isikutele


Jõhvi Haiga pakub erihooldusteenust inimestele, kes vajavad igapäevaeluga toimetulekul abi ja juhendamist ööpäevaringselt - 20 voodikohta psüühilise puudega klientidele.

 

Ööpäevaringset erihooldusteenust pakutakse ka sügava liitpuudega inimesele.

 

 

ÖÖPÄEVARINGNE ERIHOOLDUSTEENUS on inimese ööpäevaringne hooldamine ja arendamine koos majutuse ja toitlustamisega eesmärgiga tagada tema ööpäevaringne iseseisva toimetuleku säilimine ja suurenemine ning turvaline elukeskkond teenuse osutaja territooriumil.

Ööpäevaringset erihooldusteenust on õigus saada täisealisel inimesel, kellel on raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäire. Tal peab olema tuvastatud raske või sügav puude raskusaste ja tuvastatud töövõime kaotus vähemalt 80%. Ööpäevaringse erihooldusteenuse vajadus peab olema hinnatud rehabilitatsiooniplaanis.