Jõhvi Haigla SA hinnakiri seisuga 01.07.2018


Jõhvi Haigla SA

T A S U L I S T E T E E N U S T E H I N N A K I R I

Kehtib alates 01.07.2018

Tasulise teenuse nimetus

Hind 
EUR

Märkused

Ööpäevaringse hooldusteenuse voodipäev ühekohalises toas (sisaldab toitlustamist 4 korda päevas ja abi hügieenitoimingutes, 
õe konsultatsiooni võimalust ja vajadusel kuni 3 mähet ööpäevas)

28,00

1 ööpäev

Ööpäevaringse hooldusteenuse voodipäev ühekohalises toas (sisaldab toitlustamist 4 korda päevas ja õe konsultatsiooni võimalust.
Klient saab iseseisvalt hakkama söömisega ning tualeti kasutamisega)

25,00

1 ööpäev

Ööpäevaringse hooldusteenuse voodipäev dementsele või psüühilise erivajadusega kliendile

29,00

1 ööpäev

Eakate või erivajadustega inimeste päevahoiuteenus

15,00

1 päev kuni 8 tundi

Hospiitsteenus

25,00

1 ööpäev

Detoksikatsioon (voodikoht, arsti visiit, õeline jälgimine, tilkinfusioon, pudelivesi, tee, sidrun)

100,00

6 tundi

Patsiendi transport Jõhvi linna piires

7,00

1 km

Patsiendi transport väljaspool Jõhvi linna piire sihtkohta ja tagasi

0,45

1 km

Patsiendi transport väljaspool Jõhvi linna piire sihtkohta ja tagasi

1,00

1 km

Pampersid

1,00

1 tk

Pesu pesemine

0,65

1 kg

Isikliku abistaja teenus

8,00

1 tund

Tugiisiku teenus

15,00

1 tund

Koduabiteenuse pakett 1 - abistamine üks kord nädalas

60,00

1 kuu

Koduabiteenuse pakett 1 - abistamine kaks korda nädalas

108,00

1 kuu

Koduabiteenuse pakett 1 - abistamine kolm korda nädalas

153,00

1 kuu

Isikuabiteenuse pakett 2 - abistamine üks kord nädalas

80,00

1 kuu

Isikuabiteenuse pakett 2 - abistamine kaks korda nädalas

144,00

1 kuu

Isikuabiteenuse pakett 2 - abistamine kolm korda nädalas

204,00

1 kuu

Koduteenuste tervikpakett 3 - abistamine üks kord nädalas

100,00

1 kuu

Koduteenuste tervikpakett 3 - abistamine kaks korda nädalas

180,00

1 kuu

Koduteenuste tervikpakett 3 - abistamine kolm korda nädalas

270,00

1 kuu

Ööpäevaringne hooldusteenus vahenditeta (sisaldab toitlustamist 4 korda päevas ja õe konsultatsiooni võimalust.
Klient saab iseseisvalt hakkama söömisega ning tualeti kasutamisega).

22,00

1 ööpäev

Ööpäevringne hooldusteenus vahenditega (sisaldab toitlustamist 4 korda päevas ja abi hügieenitoimingutes, 
õe konsultatsiooni võimalust ja vajadusel kuni 3 mähet ööpäevas)

25,00

1 ööpäev

Ööpäevaringse hooldusteenuse toitlustamine:
hommikusöök - 0,80 euro
lõunasöök - 1,50 euro
õhtusöök - 1,30 euro
õhtuoode - 0,40 eurot

4,00

1 ööpäev

Ööpäevaringne erihooldusteenus SKA suunamiskirjaga-tasub klient

242,00

1 kuu;
arvestusega, et kliendile peab isiklikeks kuludeks jääma kätte  15% pensionist

Ööpäevaringne erihooldusteenus SKA suunamiskirjaga-tasub SKA

482,00

1 kuu

Ööpäevaringne erihholdusteenus sügava liitpuudega klientidele-tasub klient

242,00

1 kuu;
arvestusega, et kliendile peab isiklikeks kuludeks jääma kätte  15% pensionist

Ööpäevaringne erihholdusteenus sügava liitpuudega klientidele-tasub SKA

724,00

1 kuu

TÖÖALANE REHABILITATSIOON

Arsti individuaalteenus

50,00

Eripedagoogi individuaalteenus

40,00

Eripedagoogi grupiteenus

15,00

tunni hind teenuse saaja kohta

Eripedagoogi pereteenus

50,00

Füsioterapeudi individuaalteenus

40,00

Füsioterapeudi grupiteenus

15,00

tunni hind teenuse saaja kohta

Füsioterapeudi pereteenus

50,00

Kogemusnõustaja individuaalteenus

40,00

Kogemusnõustaja grupiteenus

15,00

tunni hind teenuse saaja kohta

Kogemusnõustaja pereteenus

50,00

Logopeedi individuaalteenus

35,00

Logopeedi grupiteenus

15,00

tunni hind teenuse saaja kohta

Logopeedi pereteenus

50,00

Loovterapeudi individuaalteenus

40,00

Loovterapeudi grupiteenus

15,00

tunni hind teenuse saaja kohta

Loovterapeudi pereteenus

50,00

Psühholoogi individuaalteenus

40,00

Psühholoogi grupiteenus

15,00

tunni hind teenuse saaja kohta

Psühholoogi pereteenus

50,00

Sotsiaaltöötaja individuaalteenus

35,00

Sotsiaaltöötaja grupiteenus

15,00

tunni hind teenuse saaja kohta

Sotsiaaltöötaja pereteenus

45,00

Tegevusterapeudi individuaalteenus

40,00

Tegevusterapeudi grupiteenus

15,00

tunni hind teenuse saaja kohta

Tegevusterapeudi pereteenus

50,00

Õe individuaalteenus

35,00

Õe grupiteenus

15,00

tunni hind teenuse saaja kohta

Õe pereteenus

45,00

REHABILITATSIOONI PROGRAMMID

Rehabilitatsiooniprogramm Astmahaiged lapsed

650,00

4 nädalat

Rehabilitatsiooniprogramm Kestev keskiga!

1 000,00

12 nädalat

Rehabilitatsiooniprogramm Kõnehäiretega lastele

1 350,00

aastas

Rehabilitatsiooniprogramm Liikumishäirega inimestele

750,00

12 nädalat

Rehabilitatsiooniprogramm Luu- ja lihaskonna haiged

580,00

4 nädalat

Rehabilitatsiooniprogramm Südamehaigele

980,00

12 nädalat