Jõhvi Haigla hinnakiri seisuga 01.08.2018


Jõhvi Haigla SA

Tasuliste teenuste hinnakiri seisuga 01.08.2018

Tasulise  teenuse nimetus

Hind
EUR

Märkused

ÕENDUSOSAKOND

 

 

Ööpäevaringse hooldusteenuse voodipäev ühekohalises toas  (sisaldab toitlustamist 4 korda päevas ja abi hügieenitoimingutes,
õe konsultatsiooni võimalust ja vajadusel kuni 3 mähet ööpäevas)

28,00

1 ööpäev

Ööpäevaringse hooldusteenuse voodipäev ühekohalises toas (sisaldab toitlustamist 4 korda päevas ja õe konsultatsiooni võimalust.
Klient saab iseseisvalt hakkama söömisega ning tualeti kasutamisega)

25,00

1 ööpäev

Ööpäevaringse hooldusteenuse voodipäev dementsele või psüühilise erivajadusega kliendile

29,00

1 ööpäev

Eakate või erivajadustega inimeste päevahoiuteenus

15,00

1 päev kuni 8 tundi

Hospiitsteenus

25,00

1 ööpäev

Detoksikatsioon (voodikoht, arsti visiit, õeline jälgimine, tilkinfusioon, pudelivesi, tee, sidrun)

100,00

6 tundi

Patsiendi transport Jõhvi linna piires

7,00

1 km

Patsiendi transport väljaspool Jõhvi linna piire sihtkohta ja tagasi

0,45

1 km

Patsiendi transport väljaspool Jõhvi linna piire sihtkohta ja tagasi

1,00

1 km

Pampersid

1,00

1 tk

Isikliku abistaja teenus

8,00

1 tund

Tugiisiku teenus

15,00

1 tund

Koduabiteenuse pakett 1 - abistamine üks kord nädalas

60,00

1 kuu

Koduabiteenuse pakett 1 - abistamine kaks korda nädalas

108,00

1 kuu

Koduabiteenuse pakett 1 - abistamine kolm korda nädalas

153,00

1 kuu

Isikuabiteenuse pakett 2 - abistamine üks kord nädalas

80,00

1 kuu

Isikuabiteenuse pakett 2 - abistamine kaks korda nädalas

144,00

1 kuu

Isikuabiteenuse pakett 2 - abistamine kolm korda nädalas

204,00

1 kuu

Koduteenuste tervikpakett 3 - abistamine üks kord nädalas

100,00

1 kuu

Koduteenuste tervikpakett 3 - abistamine kaks korda nädalas

180,00

1 kuu

Koduteenuste tervikpakett 3 - abistamine kolm korda nädalas

270,00

1 kuu

Ööpäevaringne hooldusteenus vahenditeta (sisaldab toitlustamist 4 korda päevas ja õe konsultatsiooni võimalust.
Klient saab iseseisvalt hakkama söömisega ning tualeti kasutamisega).

22,00

1 ööpäev

Ööpäevringne hooldusteenus vahenditega (sisaldab toitlustamist 4 korda päevas ja abi hügieenitoimingutes,
õe konsultatsiooni võimalust ja vajadusel kuni 3 mähet ööpäevas)

25,00

1 ööpäev

Ööpäevaringse hooldusteenuse toitlustamine:
hommikusöök - 0,80 euro
lõunasöök - 1,50 euro
õhtusöök - 1,30 euro
õhtuoode - 0,40 eurot

4,00

1 ööpäev

 

 

Ööpäevaringne erihooldusteenus SKA suunamiskirjaga-tasub klient

242,00

1 kuu

Ööpäevaringne erihooldusteenus SKA suunamiskirjaga-tasub SKA

538,00

1 kuu

Ööpäevaringne erihholdusteenus sügava liitpuudega klientidele-tasub klient

242,00

1 kuu

Ööpäevaringne erihholdusteenus sügava liitpuudega klientidele-tasub SKA

805,00

1 kuu

TÖÖALANE REHABILITATSIOON

 

 

Arsti individuaalteenus

50,00

 

Eripedagoogi grupiteenus

15,00

tunni hind teenuse saaja kohta

Eripedagoogi individuaalteenus

40,00

 

Eripedagoogi pereteenus

50,00

 

Füsioterapeudi grupiteenus

15,00

tunni hind teenuse saaja kohta

Füsioterapeudi individuaalteenus

40,00

 

Füsioterapeudi pereteenus

50,00

 

Kogemusnõustaja grupiteenus

15,00

tunni hind teenuse saaja kohta

Kogemusnõustaja individuaalteenus

40,00

 

Kogemusnõustaja pereteenus

50,00

 

Logopeedi grupiteenus

15,00

tunni hind teenuse saaja kohta

Logopeedi individuaalteenus

35,00

 

Logopeedi pereteenus

50,00

 

Loovterapeudi grupiteenus

15,00

tunni hind teenuse saaja kohta

Loovterapeudi individuaalteenus

40,00

 

Loovterapeudi pereteenus

50,00

 

Psühholoogi grupiteenus

15,00

tunni hind teenuse saaja kohta

Psühholoogi individuaalteenus

40,00

 

Psühholoogi pereteenus

50,00

 

Sotsiaaltöötaja grupiteenus

15,00

tunni hind teenuse saaja kohta

Sotsiaaltöötaja individuaalteenus

35,00

 

Sotsiaaltöötaja pereteenus

45,00

 

Tegevusterapeudi grupiteenus

15,00

tunni hind teenuse saaja kohta

Tegevusterapeudi individuaalteenus

40,00

 

Tegevusterapeudi pereteenus

50,00

 

Õe grupiteenus

15,00

tunni hind teenuse saaja kohta

Õe individuaalteenus

35,00

 

Õe pereteenus

45,00

 

REHABILITATSIOONITEENUS

 

 

Kliinilinilise psühholoogi individuaalteenus

50,00

60 min

Kliinilinilise psühholoogi pereteenus

60,00

60 min

Pereterapeudi individuaalteenus

40,00

60 min

Pereterapeudi individuaalteenus

60,00

90 min

 

 

Rehabilitatsiooniprogramm Astmahaiged lapsed

650,00

4 nädalat

Rehabilitatsiooniprogramm Kestev keskiga!

1 000,00

12 nädalat

Rehabilitatsiooniprogramm Kõnehäiretega lastele

1 350,00

aastas

Rehabilitatsiooniprogramm Liikumishäirega inimestele

750,00

12 nädalat

Rehabilitatsiooniprogramm Luu- ja lihaskonna haiged

580,00

4 nädalat

Rehabilitatsiooniprogramm Südamehaigele

980,00

12 nädalat

 

 

 Jõhvi Haigla hinnakiri seisuga 01.08.2018