Uudised

Loeng tervislikust toitumisest (19.10.2017)

31.10.2017 kl 17.00

Loeng tervislikust toitumisest

toitumiskoolituse kuulutusKäsitletavad teemad:

  • Taldrikureegel

  • 5 tervisliku toitumise harjumust

  • palju kasulikku informatsiooni.

Etteregistreerujatel on võimalik teostada kehakoostise analüüsi ajavahemikul Kl 16-17


Ootame kuulama!


Toimumiskoht: OÜ Corrigo, Jaama 34, III korrus

Etteregistreerumine kehakoostise analüüsile tel 3331100

Lektor: füsioterapeut Ele Luuk

Hind 5 €

Tasuta nõustamine töövõime või puude raskusastme hindamise taotlejatele EPIKojas (25.08.2017)

Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) alustas augustist 2017 täiendava nõustamisteenuse pakkumist töövõime või puude raskusastme hindamist taotlevatele isikutele ja nende seaduslikele esindajatele. Nõustamisteenuse eesmärk on tagada täiendav ja sõltumatu tugisüsteem töövõime ja puude raskusastme hindamist puudutavate küsimuste lahendamiseks.

Haapsalu Kutsehariduskeskus e-kool (11.04.2017)

Haapsalu Kutsehariduskeskus e-koolis on võimalik õppida nii noortel kui täiskasvanud õppuritel, nii päevases kui tsükliõppes olles eelnevalt omandanud põhihariduse, keskhariduse ja ka siis, kui põhikool on jäänud lõpetamata järgnevatel erialadel:

 1. Abikokk – 1-aastane kutseõpe http://www.hkhk.edu.ee/uus/index.php/erialad/pohihariduseta-koolikohustusliku-ea-ueletanud-opilastele/76-abikokk

2. Maaler - 1-aastane kutseõpe


Liikumispuudega õppijale sobilikud erialad:

Põhihariduse baasil:

1. Bürootöötaja – 3-aastane kutsekeskharidusõpe http://www.hkhk.edu.ee/uus/index.php/erialad/pohihariduse-baasil/769-buerootoeoetaja

2. IT-süsteemide nooremspetsialist– 3-aastane õpe http://www.hkhk.edu.ee/uus/index.php/erialad/pohihariduse-baasil/58-arvutid-ja-arvutivorgud-2

 

Täiskasvanud õppijale tsükliõppes põhihariduse baasil:

1. IT-süsteemide nooremspetsialist – 2-aastane kutseõpe

http://www.hkhk.edu.ee/uus/index.php/erialad/pohihariduse-baasil-vanus-25/88-it-suesteemide-spetsialist

2. Tekstiilitöö – 2-aastane kutseõpe http://www.hkhk.edu.ee/uus/index.php/erialad/pohihariduse-baasil-vanus-25/87-tekstiilitoeoe

 

Täiskasvanud õppijale tsükliõppes keskhariduse baasil:

1. Raamatupidaja – 2-aastane kutseõpe http://www.hkhk.edu.ee/uus/index.php/erialad/taeiskasvanute-erialad/65-majandusarvestus

2. Vastuvõtu- ja majapidamistööde korraldus – 6-kuuline kutseõpe http://www.hkhk.edu.ee/uus/index.php/erialad/taeiskasvanute-erialad/937-vastuvotu-ja-majapidamistoeoed

 

Haapsalu Kutsehariduskeskuses toimub õpe eesti keeles ning kool ja õpilaskodu sobivad liikumispuudega õpilastele.

 

Küsimuste ja mõtete tekkimisel palume ühendust võtta õppe- ja karjäärinõustajaga Liina Krips, tel 53229152, e-mail: liina.krips@hkhk.edu.ee.

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse avatud uste päev (17.02.2017)

3. märtsil toimub Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse avatud uste päev

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus avab taas oma uksed, et huvilised saaksid tutvuda meie maja, siinsete õppimisvõimaluste ning muude teenustega, mida pakume.

Oodatud on nii tulevased õppijad, nende vanemad, sotsiaalvaldkonna spetsialistid, tööandjad kui kõik teised, kes Astangu tegemiste vastu huvi tunnevad.

Loe lähemalt: http://www.astangu.ee/meie/uudised/artikkel/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=1209&cHash=e92eba7fadf5a0965a38332527e9be14 

 

Üritus Facebookis:

 https://www.facebook.com/events/1811373852445652/

Narvas ja Jõhvis saab veebruaris tasuta arsti konsultatsiooni (09.02.2017)

Inimestel, kel on huvi küsida oma tervisenäitajate kohta nõu või arutleda, milliseid vereanalüüse peaks tegema, mida lugeda välja erinevatest analüüsidest, soovitusi, mida teha analüüside tulemustega on võimalik saada arstilt Jõhvis ja Narvas tasuta konsultatsiooni. SYNLABi laboriarst ootab inimesi saama nõuandeid nii vene kui eesti keeles.


Laboriarsti konsultatsiooniks SYNLAB meditsiinilaboris on vajalik eelnev registreerimine klienditoe telefonil 17124 või e-maili kaudu minu@synlab.ee.

JÕHVIS
Vastuvõtt: E,K (Jaama 34, I korrus, kabinet 16)
NARVAS
Vastuvõtt: T (Tallinna mnt. 19c /Hariduse 5, kabinet 14)

Vastuvõtte teostab dr Tatiana Ermilova.

Kutse töövõimereformi infopäevale (04.10.2016)

Sotsiaalministeerium koostöös Eesti

Töötukassa ja Sotsiaalkindlustusametiga korraldab infopäeva seoses käesoleval aastal rakendunud töövõimereformiga.

Infopäevadel toimuvad temaatilised töötoad, sellele lisaks on avatud messiala, kus külastajatele jagavad infot Sotsiaalministeeriumi, kohalike omavalitsuste, Eesti Töötukassa ja Sotsiaalkindlustusameti eksperdid.

Jõhvi -  12.10.16 Toimumiskoht: Jõhvi Kontserdimaja (aadress: Pargi 40, Jõhvi).

Kõik huvitatatud, tulge kohale!

Piloteeritav rehabilitatsiooniprogramm Kõnehäirega Laps (04.10.2016)

                                                                       

 

Programmi sihtgrupp on eelkooliealised 4-7 aastased lapsed, kellel on eakohasega võrreldes kõnes mahajäämus.

Programmi eesmärk on

  • tagada kõnehäirega lapsele areng, saavutamaks eakohane kooliküpsus ja et laps saaks koolis õppida, vajades sealjuures võimalikult vähe kõrvalabi ning olles igati kaasatud tegevustesse eakaaslastega

  • saavutada selline kõneoskuse tase, et laps suudaks ennast väljendada sõnaliste lausetega.

Vajalik info neile, kes vajavad jalatsitesse tellitavaid tallatugesid või ortopeedilisi jalatseid (02.08.2016)

Soodustusega sisetaldu ja tallatugesid müüakse abivahendite firmade poolt perearsti tõendi alusel.
Ortopeediliste jalatsite saamiseks annab tõendi ortopeed, taastusraviarst, närviarst või rehabilitatsioonimeeskond. Korduval tellimisel piisab ainult perearsti tõendist.
Laste puhul müüakse soodustusega abivahendeid eriarsti tõendi alusel ka neile, kel pole puuet määratud (varem said soodustust ainult, kel oli puue).

Rehabilitatsiooniasutuste suvepäevad Ida-Virumaal 30.06-01.07.2016 (06.07.2016)

Selle aasta Rehabilitatsiooniasutuste Liidu (http://www.erliit.eu/) suvepäevade korraldamine oli Jõhvi haigla meeskonna ülesandeks.  Nagu tavaks, toimub suvepäevadel seminar, mis on infovahetuse ja aruelude võimaluse kohaks.

Liidu eestvedamisel olid seminari aruteludel eestkõnelejateks Eesti Töötukassa, sotsiaalkindlustusameti ja sotsiaalministeeriumi, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse  ning Riigikogu sotsiaalkomisjoni esindajad.

 

Tänavuse suveseminari teemadeks olid:

  • Tööalane rehabilitatsioon
  • Noorte üleminek sotsiaalsest rehabilitatsioonist
  • Rehabilitatsiooniprogrammidega seonduvad teemad


Lisaks on traditsiooniks saanud samas ka kohaliku piirkonna elu ja võimaluste tutvustamine. Kuna Ida-Virumaa on paljudele eesti teiste piirkonna elanike arvates tööstuse ja narkomanide elukoha kuvandiga, siis oli meie soov tõestada hoopis vastupidist. Tagasiside oli positiivne.

Jõhvi haigla meeskond tänab kõiki panustajaid ürituse organiseerimisel. Suurimad tänud koostööpartneritele, kes töövälisele ajale olid nõus oma teenustega meid aitama. Täname, teid Narva muuseum, Narva Gate,  ja  OÜ P.K.J. Ida.INFO TÖÖALASE REHABILITATSIOONI KLIENDILE (31.03.2016)

Kui vajate vähenenud töövõime tõttu tuge töötamise jätkamiseks, võtke ühendust teile sobiva töötukassa esindusega ja leppige kokku kohtumine juhtumikorraldajaga.Töötukassa esinduste kontaktid leiate siit: töötukassa esindused

Tööalane rehabilitatsioon on mõeldud puude või haiguse tõttu vähenenud töövõimega 16 – 63 aasta vanustele jõudnud inimestele, kellel on takistusi tööle asumiseks ning vajavad seetõttu rehabilitatsioonimeeskonna abi.