Uudised

Vajalik info neile, kes vajavad jalatsitesse tellitavaid tallatugesid või ortopeedilisi jalatseid (02.08.2016)

Soodustusega sisetaldu ja tallatugesid müüakse abivahendite firmade poolt perearsti tõendi alusel.
Ortopeediliste jalatsite saamiseks annab tõendi ortopeed, taastusraviarst, närviarst või rehabilitatsioonimeeskond. Korduval tellimisel piisab ainult perearsti tõendist.
Laste puhul müüakse soodustusega abivahendeid eriarsti tõendi alusel ka neile, kel pole puuet määratud (varem said soodustust ainult, kel oli puue).

Rehabilitatsiooniasutuste suvepäevad Ida-Virumaal 30.06-01.07.2016 (06.07.2016)

Selle aasta Rehabilitatsiooniasutuste Liidu (http://www.erliit.eu/) suvepäevade korraldamine oli Jõhvi haigla meeskonna ülesandeks.  Nagu tavaks, toimub suvepäevadel seminar, mis on infovahetuse ja aruelude võimaluse kohaks.

Liidu eestvedamisel olid seminari aruteludel eestkõnelejateks Eesti Töötukassa, sotsiaalkindlustusameti ja sotsiaalministeeriumi, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse  ning Riigikogu sotsiaalkomisjoni esindajad.

 

Tänavuse suveseminari teemadeks olid:

  • Tööalane rehabilitatsioon
  • Noorte üleminek sotsiaalsest rehabilitatsioonist
  • Rehabilitatsiooniprogrammidega seonduvad teemad


Lisaks on traditsiooniks saanud samas ka kohaliku piirkonna elu ja võimaluste tutvustamine. Kuna Ida-Virumaa on paljudele eesti teiste piirkonna elanike arvates tööstuse ja narkomanide elukoha kuvandiga, siis oli meie soov tõestada hoopis vastupidist. Tagasiside oli positiivne.

Jõhvi haigla meeskond tänab kõiki panustajaid ürituse organiseerimisel. Suurimad tänud koostööpartneritele, kes töövälisele ajale olid nõus oma teenustega meid aitama. Täname, teid Narva muuseum, Narva Gate,  ja  OÜ P.K.J. Ida.INFO TÖÖALASE REHABILITATSIOONI KLIENDILE (31.03.2016)

Kui vajate vähenenud töövõime tõttu tuge töötamise jätkamiseks, võtke ühendust teile sobiva töötukassa esindusega ja leppige kokku kohtumine juhtumikorraldajaga.Töötukassa esinduste kontaktid leiate siit: töötukassa esindused

Tööalane rehabilitatsioon on mõeldud puude või haiguse tõttu vähenenud töövõimega 16 – 63 aasta vanustele jõudnud inimestele, kellel on takistusi tööle asumiseks ning vajavad seetõttu rehabilitatsioonimeeskonna abi.

Jõhvis ja Narvas on võimalik veebruaris saada tasuta laboriarsti konsultatsiooni (02.02.2016)

Inimestel, kel on huvi küsida oma tervisenäitajate kohta nõu või arutleda, milliseid vereanalüüse peaks tegema, mida lugeda välja erinevatest analüüsidest, on võimalik saada arstilt tasuta konsultatsiooni.
Laboriarsti konsultatsiooniks synlab meditsiinilaboris on vajalik eelnev registreerimine.

JÕHVIS 
Registreerimine tel: 337 0008 (kell 8.00-15.00)

Vastuvõtt: E,K (Jaama 34, I korrus, kabinet 16)

NARVAS
Registreerimine tel: 322 0224 (kell 8.00-14.00)

Vastuvõtt: T (Tallinna mnt. 19c /Hariduse 5, kabinet 14)

 

Vastuvõtte teostab dr Tatiana Ermilova.

Doktor Tatiana Ermilova töötab synlab laboris laboriarstina aastast 2015. Ta on lõpetanud Voroneži Riikliku Meditsiini Instituudi (Venemaa) ravi erialal ja hiljem ordinatuuri kliinilise ja laboratoorse diagnostika erialal Peterburis. Ta on Eesti Laborimeditsiini Ühingu (ELMÜ) ja Eesti Transfusioonmeditsiini Seltsi (ETMS) liige.

Dr Ermilova on varasemalt töötanud Sillamäe haiglas labori juhatajana, SA Ida-Viru Keskhaigla laboris kvaliteedijuhina ja hiljem SA Ida-Viru Keskhaigla Vereteenistuse direktorina.
Igapäevaselt koordineerib dr Ermilova labori Ida-Virumaa regiooni tööd, nõustades laborimeditsiini osas pere- ja eriarste ning patsiente. Lisaks teeb dr Ermilova laborimeditsiini teemalisi koolitusi nii arstidele kui õdedele.

Teade rehabilitatsiooniteenusele pöördujatele (täiskavanute sihtgrupp)! (20.12.2015)

Seoses muudatustega andis Sotsiaalkindlustusamet teada, et isikud, kellel on aegunud rehabilitatsiooniplaan või see  lõpeb teenusele ajal, ei saa teenusele otse, vaid neil tuleb pöörduda Sotsiaalkindlustusametisse eelhindamisele, misjärel tehakse otsus jätkamise kohta rehabilitatsiooniteenusel. 

Täpsema info ja edasiste juhiste saamiseks pöörduda:

Sotsiaalkindlustusametis: Infotelefon: 16106+372 612 1360

Ameti üldmeil: info@sotsiaalkindlustusamet.ee

Vabandame meist sõltumatu olukorra tekkimise pärast ja soovime teile parimat!

Jõhvi Haigla rehabilitatsioonimeeskond

tel 33 31 112

Hinnang EQUASS Assurance põhimõtetele (08.09.2015)

Meil on rõõm teatada, et SA Jõhvi Haigla on hinnatud vastavaks EQUASS Assurance põhimõtetele ja seega on antud juba kolmandat korda EQUASS Assurance sertifikaat.

Täname kõiki meie kliente, koostööpartnereid ja muidugi meie parimat meeskonda!

Rehabilitatsiooniteenuse toetus (19.08.2015)

Seadusandlusest tulenevalt on võimalus saada täiskasvanud füüsilise erivajadusega kliendil rehabilitatsiooniplaani alusel aastas 5 tundi individuaalselt füsioterapeudi teenust ja 5 tundi füsioterapeudi grupiteenust. 
Kui oled vanuses 18-65 eluaastat ja määratud puue (olenemata raskusastmest) on võimalik saada rehabilitatsioonitoetuse raames lisaks füsioterapeudi teenust 54,32 EUR ulatuses, millest pensioniamet tasub 51,14 EUR ja kliendi enda osalus on 5% (3,18 EUR).
Lisateenuse saamiseks lepi meiega enne läbi telefoni aeg kokku  ja tule teenusele! 

Ära jäta lisateenuse võimalust kasutamata!

Corrigo Hambaravi sooduskampaania! (07.05.2015)

Cerec krooni ühiku soodushind 250 EUR alates 1. juunist kuni 31. augustini 2015.

Corrigo Hambaravis on võimalik taastada hambaid innovaatilise virtuaalhambaravi süsteemi CEREC ja IVOBASE abil, süsteemi eelised:

Ka lastel on võimalik rehabilitatsiooni plaani alusel meile teenusele tulla (01.04.2015)

SA Jõhvi Haigla pakub rehabilitatsiooniteenust nii lastele kui ka täiskasvanutele.

Rehabilitatsiooniteenuse saamiseks peab Teil olema kehtiv rehabilitatsiooniplaan ja suunamiskiri pensioniametilt. Täpne teenuse saamise ajagraafik ja korraldus lepitakse kokku pöördumisel.

Rehabilitatsiooniplaani alusel teenuste saamiseks järjekorda panemine toimub telefonil 3331112 ja 3331100 (E-R kell 8.00-16.30).

Kutse projekti koosolekule (05.12.2014)


Lugupeetud koostööpartner!

Olete oodatud 12.12.2014 kell 12.00 SA Jõhvi Haiglas toimuvale projekti „Hoolduskoormuse jagamise abil tööle Ida-Virumaal – „Sinust hoolides!““ nr. 1.3.0301.12-0169 lõpukoosolekule.

Koosviibimisel anname ülevaate projektist, vaatame ühiselt tulevikku ja täname teid, koduhooldustöötajaid, päevahooldustöötajaid, tegevusjuhendajaid ning koostööpartnereid omavahelise koostöö eest.

Projekti meeskond

EL+ETH