Uudised

Töötervishoiu osakonna lahtiste uste päev (21.09.2011)

OÜ CORRIGO, töötervishoiu osakond korraldab kõikidele meie klientidele, firma esindajatele, koostööpartneritele ja kõigile huvitundjale 22.12.2011.a. lahtiste uste päeva.

Aitame tulevikus koos vältida ja ennetada töökeskonna ohutu töötaja tervisele ning säilitada ja edendada töötaja tervist ja töövõimet.

Oleme avatud kohtumiseks 11.00-st kuni kella 16.00

Küsimused võib ette esitada: tootervishoid@corrigo.ee ; 33 31105.

OÜ Corrigo Noorukite Rehabilitatsioonikeskus korraldab 01.12.2011 lahtiste uste päeva. (20.09.2011)

Ootame koostööpartnereid, KOV esindajaid, koolide esindajaid, vanemaid ja alaealisi, kes tahavad lähemalt tutvuda keskuse töö korraldusega ja keskuses töötavate spetsialistidega.

Oleme avatud kohtumisteks kella 10.00-st kuni kella 16.00-ni.

Soovitav eelnev kokkulepe tel. 53624842 – Maie Geimonen/koordinaator

Jõhvi Noorukite rehabilitatsioonikeskus (19.09.2011)

Uuel õppeaastal pakume Teie koolidele uuesti  uimastite ennetusteemalist koolitust alaealistele ja huvi korral ka lastevanematele.
Soovituslikult oleks sihtgrupp: alaealised vanuses 9-16, nande lapsevanemad ja alaealistega töötavad spetsialistid.
Sellel aastal sooviksime läbi viia koolitused kohapeal (s.t.koolides). Gupis (mitte üle 1 klassi), maksimaalselt 15 last.

SPORT, KUI TERVISLIKU ELUVIISI ALUS NING KOOSTÖÖD INNUSTAV VORM (31.08.2011)

OÜ Corrigo, AS Jõhvi Haigla ja Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus kutsuvad osalema ürituste sarjas, SPORT, KUI TERVISLIKU ELUVIISI ALUS NING KOOSTÖÖD INNUSTAV VORM, mis kindlustaks partneritevahelist koostööd.

Lp rehabilitatsiooniteenuse klient! (29.08.2011)

Teil on võimalik igal kolmapäeval osaleda rehabilitatsiooniteenuse huvirühma teavituspäeva infotunnil.

Tule proovi kinesioloogilist teipimist- metoodikat, mis hetkega vähendab valu, parandab liigesliikuvust ja lihasjõudu ning tõstab (sportlikku) sooritusvõimet! (04.08.2011)

Kinesioteipimine võeti kasutusele juba veerand sajandit tagasi, Eestis on see meetod järkjärgult üha rohkem  populaarsust võitnud viimase 10 aasta jooksul leides laialdast kasutust nii meditsiinis kui ka spordis. OÜ Corrigo füsioterapeudid läbisid esimesed teipimise alased koolitused juba 2008 aastal ja sellest ajast saadik oleme meetodit ka oma praktikas tulemuslikult rakendanud.

Tule proovi uudset sidekoeteraapiat AnatomyTrains kontseptsiooni alusel. (04.08.2011)

AnatomyTrains on süsteem, mis vaatleb kogu keha terviklikult. See on maalimas laialt tunnustust leidnud uudne viis pehmete kudede struktuuri analüüsimiseks ja korrastamiseks. AnatomyTrains arendab ja võtab pidevalt kasutusele uusi strateegiaid sidekoe korrastamiseks leevendades selles pingeid ja muutes paremaks kehahoiaku ja efektiivsemaks liigutused.

Rehabilitatsiooniteenuse toetus (29.07.2011)

Seadusandlusest tulenevalt on võimalus saada täiskasvanud füüsilise erivajadusega kliendil rehabilitatsiooniplaani alusel aastas 5 tundi individuaalselt füsioterapeudi teenust ja 5 tundi füsioterapeudi grupiteenust.
Kui oled vanuses 18-65 eluaastat ja määratud puue (olenemata raskusastmest) on võimalik saada rehabilitatsioonitoetuse raames lisaks füsioterapeudi teenust 54,32 euro ulatuses, millest pensioniamet tasub 51,14 eurot ja kliendi enda osalus on 5% (3,18 eurot).
Lisateenuse saamiseks lepi meiega enne läbi telefoni aeg kokku  ja tule teenusele!
Ära jäta lisateenuse võimalust kasutamata!

Uimastite ennetusalane nõustamisteenus (19.07.2011)

Alates 18.07.2011 alustasime noorukite uimastiennetusele suunatud nõustamisteenuse pakkumist.
Psühholoogi vastuvõtud T,N  kl 1300 - 1700.
Loengud koolides alates septembrikuust.
Info 33 31 100 või 53624842.

Lisainfo siin.
2011/2012 õppeaasta tulekul Jõhvi noorukite rehabilitatsioonikeskus alustas soovijate registreerimist rehabilitatsiooni programmis osalemiseks.

Pöörduda võib siis, kui:
  • teie laps tarvitab narkootilisi aineid, tubakat, alkoholi jm.
  • tekkis probleeme koolikohustuse mittetäitmisega
  • tekkisid perekonnasisesed probleemid
Kui Teie vajate abi – MEIE MEESKOND ON VALMIS TEID AITAMA.
Nõustajateks on: psühholoog, sotsiaaltöötaja, pereterapeut, psühhiaater, sotsiaalpedagoog ja teised spetsialistid.
Küsimuste korral palume helistada koordinaator Maie Geimonenile tel.: 53624842.