INFO TÖÖALASE REHABILITATSIOONI KLIENDILE


Kui vajate vähenenud töövõime tõttu tuge töötamise jätkamiseks, võtke ühendust teile sobiva töötukassa esindusega ja leppige kokku kohtumine juhtumikorraldajaga.Töötukassa esinduste kontaktid leiate siit: töötukassa esindused

Tööalane rehabilitatsioon on mõeldud puude või haiguse tõttu vähenenud töövõimega 16 – 63 aasta vanustele jõudnud inimestele, kellel on takistusi tööle asumiseks ning vajavad seetõttu rehabilitatsioonimeeskonna abi.

Tööalase rehabilitatsiooni saavad isikud

 • kellel on puue või püsiv töövõimetus või osaline töövõime ning
 • kes on hõivatud (töötajad, õppijad, ettevõtjad, ajateenistuses olijad) või
 • otsivad tööd (on registreeritud töötud).  

Tööalast rehabilitatsiooni osutatakse selleks, et parandada liikumisvõimet või kõnet, õppida kasutama abivahendeid, lahendada psühholoogilisi probleeme. Samuti võib vaja olla nõustamist, et leida motivatsiooni ja suurendada enesekindlust, õppida puude või haigusega igapäevaselt toime tulema. Vajadusel saab rehabilitatsioonimeeskond aidata teil tööellu sisse elada, nõustades tööandjat, kuidas tööd sobivamalt korraldada või töökeskkonda kohandada.

Tööalane rehabilitatsioon võib sisaldada järgmisi tegevusi:

 • füsioteraapia
 • tegevusteraapia ja -nõustamine
 • loovteraapia
 • logopeediline abi
 • eripedagoogiline abi
 • kogemusnõustamine
 • psühholoogiline nõustamine
 • õendusalane nõustamine
 • sotsiaalnõustamine
 • arsti (sh psühhiaatri) nõustamine.

Tervishoiuteenuste, taastus- ja sanatoorse ravi saamiseks pöörduge oma pere- või eriarsti poole. Teenus kestab teenus kuni ühe aasta ning töötukassa saab teie tööalase reh class=MsoNormal style="MARGIN-BOTTOM: 12pt"abilitatsiooni eest tasuda kuni 1800 eurot. 

Kuidas tööalase rehabilitatsiooni teenus toimub?

 • töötukassa juhtumikorraldaja hindab inimese teenusevajadust;
 • juhtumikorraldajaga lepitakse kokku rehabilitatsiooni eesmärk;
 • inimene pöördub sobivasse rehabilitatsiooniasutusesse tegevuskava koostamiseks
 • töötukassa kinnitab tegevuskava;
 • inimene alustab kokkulepitud ajal rehabilitatsiooniteenusel või rehabilitatsiooniprogrammis osalemisega.

Vajadusel makstakse teile - olenemata sellest, kas olete töötuna registreeritud või mitte - rehabilitatsiooniteenusel osalemisel sõidu-ja majutustoetust.