Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuseleSotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse saamist korraldab Sotsiaalkindlustusamet.

Taotlus tuleb esitada Sotsiaalkindlustusametile riigiportaalis eesti.ee, e-posti teel, posti teel või klienditeeninduses.

Jõhvi klienditeenindus:
Keskväljaku 1, 41531 Jõhvi
Infotelefon: 16106 või 612 1360
Faks: 337 9700
E-post: info@sotsiaalkindlustusamet.ee
Klientide vastuvõtt:
 E 8.30-18.00,
T, K, N 8.30-16.30, R 8.30 – 13.00

Kohtla-Järve klienditeenindus:
Pärna 24/1, 30322 Kohtla-Järve
Infotelefon: 16106 või 612 1360
Faks: 339 5710
E-post: 
rakvere@sotsiaalkindlustusamet.ee
Klientide vastuvõtt: E 8.30-18.00,
T, K, N 8.30-16.30, R 8.30 – 13.00

Taotluse menetleja kontrollib õigustatust ja otsustab 16a ja vanema isiku sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajaduse. Hindamise peavad läbima 16a ja vanemad isikud (erand: 16a ja vanem isik ei pea hindamist läbima juhul, kui tal on kehtiv rehabilitatsiooniplaan). Juhtumikorraldaja lepib isikuga kokku hindamise aja, koha ja muud korralduslikud asjaolud. Piirkondlikud juhtumikorraldajad (hindajad) asuvad Ida-Virumaal Sotsiaalkindlustusameti (SKA) klienditeenindustes Kohtla-Järvel ja Narvas.

Teenuse osutamine:

 1. Isik saab Sotsiaalkindlustusametilt (SKA-lt) SUUNAMISOTSUSE.
 2. Kui eelarves raha ei ole, paneb SKA isiku järjekorda.
 3. Isik võtab suunamisotsuse või järjekorra saabumise teate saamisel 60 päeva jooksul ühendust sobiva teenuse osutajaga (rehabilitatsiooniteenust pakkuva asutusega) ja sõlmib lepingu.
  P.S. Kui Te ei ole ennast 60 kalendripäeva jooksul suunamiskirja kättesaamisest registreerinud, on suunamiskiri kehtetu. Juhul, kui olete tähtaja ületanud mõjuval põhjusel, võite esitada SKA-le taotluse teenuse osutajaga kokkuleppe sõlmimise tähtaja ennistamiseks.
   
  SA Jõhvi Haigla kontaktandmed:
  Puuetega inimeste rehabilitatsiooniosakond (teenuste osutamine; plaanide koostamine):
  Kontaktisik: Marika Kulbre
  marika.kulbre@corrigo.ee
  tel 33 31 112
   
 4. Vajadusel õigustatud isiku ja alla 16a isiku saatja majutus
 5. Teenust osutatakse vastavalt suunamisotsusele rehabilitatsiooniprogrammi, Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldaja tegevuskava või rehabilitatsiooniplaani alusel.
 6. SKA võtab isikult üle sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest tasu maksmise kohustus kuni 2 aastaks.

Väljaspool järjekorda saavad teenusele puuet taotlevad lapsed ja alaealiste komisjoni otsusel suunatud lapsed.

Sõidu-ja majutuskulud:

Sõidukulu hüvitatakse kuni 41.55 eurot kalendriaastas nii isikule kui saatjale. Sõiduhüvitist peab Sotsiaalkindlustusametist taotlema ja esitama kuludokumendid.

 Ööpäevaringne majutus õigustatud isikule ja alla 16a isiku saatjale 18.22 € ööpäevas ja 119.85 € ühes kalendriaastas. Erand: tööealisele psüühikahäirega isikule kuni 838.95 € kalendriaastas.
Teenusele tulles tuleb kaasa võtta isiklik rehabilitatsiooniplaan, kui see on olemas ja isikut tõendav dokument.