Koduteenused


Koduteenused on isikule kodustes tingimustes osutatavad teenused, mis aitavad tal harjumuspärases keskkonnas toime tulla. Koduteenusteks on koduabiteenus ja isikuabiteenus. 

Teenuse eesmärk on isiku abistamine kodu ja isikliku eluga seotud igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel ja asjaajamisel, et aidata kaasa elukvaliteedi säilitamisele ja parandamisele harjumuspärases keskkonnas ja väljaspool kodu.

Koduteenus on mõeldud isikutele, kellel on terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevalt kõrvalabivajadus kodustes tingimustes igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel ja väljaspool kodu asjaajamisel.

Teenuse kirjeldus
Koduteenuse tegevuste käigus osutatakse inimesele koduabi- ja isikuabi teenust. 
Koduabiteenus – abistamine igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel, välja arvatud füüsilist kontakti vajav abistamine, mis sisaldab:
 • eluruumi koristamine isikule kuuluvate vahenditega ühe isiku kohta kuni 51 m2 või 2‑toaline korter;
 • riiete hooldus ja pesemine pesumajas või linnaosa sotsiaal- või päevakeskuses;
 • kütmisabi;
 • toiduainete, ravimite ja majapidamistarvete toomine lähimast müügikohast;
 • terviseabi korraldamine;
 • ühekordne asjaajamine.
Isikuabiteenus– abistamine toimingute sooritamisel, mis nõuavad hooldatavaga füüsilist kontakti.
 • abistamine pesemisel;
 • abistamine riietumisel;
 • abistamine söömisel;
 • abistamine liikumisel;
 • abistamine tualetis käimisel;
 • abistamine mähkmete vahetamisel.

Koduteenuse sisu ja osutamise aeg määratakse kindlaks lepingus koostöös teenuse kasutaja ja koduteenuse osutajaga. Koduteenuse lepingus kokku lepitud teenuse sisu ja mahtu muudetakse vastavalt vajadusele.

Teenuse taotlemise ja osutamise protsess
Teenust vajav inimene või tema seaduslik esindaja lepib teenuse osutajaga kokku teenuse osutamise algusaja, koha ja mahu. Teenuse osutamiseks sõlmitakse leping, mis muu hulgas hõlmab ka teenuse finantseerimist.

Teenuse osutamise alustamisel teavitatakse isikut suuliselt või kirjalikult tema õigustest ja piirangutest teenuse saamise ajal, sh kaebuste esitamise võimalustest ja korrast, kui isik on võimeline öeldut või loetut mõistma. Kui isik ei ole võimeline öeldut või loetut mõistma, teavitatakse isiku õigustest ja piirangutest, sh kaebuste esitamise võimalustest ja korrast, isiku seaduslikku esindajat.


PAKETT 1 Koduabiteenuse pakett, 1 kord

Paketti kuulub abistamine igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel, välja arvatud füüsilist kontakti vajav abistamine:
1) kliendi kodu külastamine - suhtlemine, probleemide ärakuulamine, esmane nõustamine, vajadusel spetsialisti poole suunamine. 
2) eluruumi koristamine isikule kuuluvate vahenditega ühe isiku kohta kuni 51 m2 või 2‑toaline korter;
3) riiete hooldus ja pesemise korraldamine pesumajas;
4) kütmisabi;
5) toiduainete, ravimite ja majapidamistarvete toomine lähimast müügikohast;
6) terviseabi korraldamine;
7) ühekordne asjaajamine.

PAKETT 2 Isikuabiteenuse pakett, 1 kord
Paketti kuulub abistamine toimingute sooritamisel, mis nõuavad hooldatavaga füüsilist kontakti:
1) abistamine pesemisel:
2) abistamine riietumisel;
3) abistamine söömisel;
4) abistamine liikumisel;
5) abistamine tualetis käimisel;
6) abistamine mähkmete vahetamisel.

PAKETT 3 Koduteenuste tervikpakett, 1 kord
Paketti kuulub abistamine igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel ning abistamine toimingute sooritamisel, mis nõuavad hooldatavaga füüsilist kontakti. Pakett sisaldab: 
1) kliendi kodu külastamine - suhtlemine, probleemide ärakuulamine, esmane nõustamine, vajadusel spetsialisti poole suunamine. 
2) eluruumi koristamine isikule kuuluvate vahenditega ühe isiku kohta kuni 51 m2 või 2‑toaline korter;
3) riiete hooldus ja pesemise korraldamine pesumajas;
4) kütmisabi;
5) toiduainete, ravimite ja majapidamistarvete toomine lähimast müügikohast;
6) terviseabi korraldamine;
7) ühekordne asjaajamine;
8) abistamine pesemisel:
9) abistamine riietumisel;
10) abistamine söömisel;
11) abistamine liikumisel;
12) abistamine tualetis käimisel;
13) vajadusel abistamine mähkmete vahetamisel.


HINNAKIRI


PAKETT 1 Abistamine üks kord nädalas– hind 60 € kuus.

Abistamine kaks korda nädalas – hind 108 € kuus.

Abistamine kolm korda nädalas– hind 153 € kuus.PAKETT 2 Abistamine üks kord nädalas – hind 80 € kuus.

Abistamine kaks korda nädalas – hind 144 € kuus 

Abistamine kolm korda nädalas – hind 204 € kuus.PAKETT 3 Abistamine üks kord nädalas – hind 100 € kuus.

Abistamine kaks korda nädalas – hind 180 € kuus.

Abistamine kolm korda nädalas – hind 270 € kuus.